KINOKLIKERI

Učionice su mesta u kojima se razvija ljubav prema umetnosti i gde se deca edukuju. Ovo su filmovi koji pokreću klikere. Kino Klikeri su projekat koji se sprovodi sa srednjim školama na teritoriji Republike Srbije i podržan je od strane Ministarstva za kulturu Republike Srbije.