ŠAMPIONSKI PAKET

Tri filma u ovom paketu su: Bez dodira, Skver, Kreativna kontrola.

IZNAJMITE FILMOVE POJEDINAČNO:

BEZ DODIRA

SKVER

KREATIVNA KONTROLA

Pomalo drugačiji ali filmovi koji se pamte. O tome svedoče i nagrade na festivalima. Ali i svedočanstva onih koji su odgledali ove filmove i i dalje ih navode kao vrhunska filmska ostvarenja.