PAKET RATA I SLOBODE

Tri filma u ovom paketu su: Šaulov sin, Feniks, Hauha.

IZNAJMITE FILMOVE POJEDINAČNO:

ŠAULOV SIN
FENIKS
HAUHA

Opsesivna tema rata, stradanja i slobode, ispričana na tri različita načina a sa istim sentimentom o tome koliko je rat razarajući element i koliko ljudski život teško da može da se oporavi posle rata.